Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-09-10
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, zakup komputerów dla 3 świetlic, zakup drukarek, zapewnienie dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne sprzętu komputerowego
Opis
RRG 271.18.2015                                                                       
Jawornik Polski, 10.09.2015r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup  sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, zakup komputerów dla 3 świetlic, zakup drukarek, zapewnienie dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne sprzętu komputerowego

w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:  

Beata Bielańska (16) 651 40 14 w. 33

W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać nr fax, który należy podać obowiązkowo w ofercie.

Data publikacji 2015-09-10
 

Osoby odpowiedzialne:
Osoba Nieznana 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106179