Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1001049 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2979 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2451 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2244 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6672 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7393 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6199 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14419 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 239 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2895 
GMINA Sołectwa 7385 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 168127 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 125709 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2207 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11017 
PRAWO LOKALNE Statut 4666 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4449 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1471 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24160 
PRAWO LOKALNE Podatki 5652 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14221 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 593 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3314 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4690 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5459 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6353 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3100 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2887 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3155 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2933 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 127113 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 7712 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4423 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4107 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2312 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2110 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2291 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2635 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2296 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22184 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12316 
  Ilość odwiedzin: 1001049