Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Aneta Stochla
Data publikacji: 2018-04-23
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia oraz remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim
Opis
RRG 271.5.2018                                                                       
Jawornik Polski, 23.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia oraz remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu "Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim"

Zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem zostało podzielone na dwie części:

Część I - Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia

Część II - Remont placu

 

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Aneta Stochla, tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2018-04-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1057298