Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2016-04-21
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 w miejscowości Widaczów. OBWÓD 1
Opis RRG 271.6.2016                                                                    
Jawornik Polski, 21.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 w miejscowości Widaczów na działkach nr 145, 616/5, 848, 864, 865, 901, 902,  zasilanie: stacja transformatorowa Widaczów 2.

OBWÓD  1

 

 

 

 

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 70 1 -70 5 Ustawy Kodeks Cywilny      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Aneta Stochla tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2016-04-21
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088147