Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2016-11-04
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przekroczeniach drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska projektowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym kana
Opis

 Jawornik Polski, dnia 31.10.2016 r.

RRG.6220.6.2.2016

OBWIESZCZENIE


Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Jawornik Polski został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przekroczeniach drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska projektowaną siecią wodociągową i kanalizacyjną, w tym kanałem zrzutowym ścieków oczyszczonych w m. Manasterz, w gminie Jawornik Polski.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pokój nr 2 w godzinach 800 - 1500 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja.

 


Wójt Gminy Jawornik Polski

(---)


Data publikacji 2016-11-04
 
  Ilość odwiedzin: 1079159