Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1023612 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3048 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2520 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2310 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6731 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7468 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6261 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14590 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 354 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2986 
GMINA Sołectwa 7506 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 171322 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 129681 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2319 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11338 
PRAWO LOKALNE Statut 4788 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4576 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1578 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24449 
PRAWO LOKALNE Podatki 5772 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14652 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 730 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3426 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4816 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5578 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6546 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3227 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 3007 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3267 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3068 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 129906 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 8349 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 5071 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4162 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2363 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2154 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2336 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2692 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2346 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22378 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12490 
  Ilość odwiedzin: 1023612