Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-01-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście oraz Hucisko Jawornickie, Gmina Jawornik Polski”
Opis  

Jawornik Polski, dnia 26.01.2010r.

OG – 7625/1/2010OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. ze zm.) w związku z art. 29 i art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 21 stycznia 2010r. na wniosek GEOKART-INTERNATIONAL Spółka z o. o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście oraz Hucisko Jawornickie, Gmina Jawornik Polski” na działkach: ...

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Data publikacji 2010-01-26
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1023607