Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-04-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Manasterzu w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Opis
RRG 271.3.2012                                     Jawornik Polski 03.04.2012 r.


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Manasterzu w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013


I. NAZWA (firmy) i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. Nr 4 w godz. od 8-00 do 15-00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Łukasz Ferencz
tel. (16) 651 40 14 w. 26
e-mail: zamowienia@jawornikpolski.itl.pl
Data publikacji 2012-04-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1076087