Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1000877 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2979 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2451 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2243 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6672 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7393 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6199 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14418 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 239 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2895 
GMINA Sołectwa 7384 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 168101 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 125672 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2207 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11016 
PRAWO LOKALNE Statut 4666 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4449 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1471 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24159 
PRAWO LOKALNE Podatki 5652 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14220 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 592 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3314 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4690 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5458 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6353 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3100 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2887 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3155 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2933 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 127085 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 7704 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4416 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4107 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2312 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2110 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2291 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2635 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2296 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22184 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12316 
  Ilość odwiedzin: 1000877