Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 1

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1059422 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3131 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2592 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2391 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6800 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7543 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6340 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14733 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 451 
GMINA Informacja o liczbie ludności 3074 
GMINA Sołectwa 7628 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 173183 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 131686 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2419 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11547 
PRAWO LOKALNE Statut 4893 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4666 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1650 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24671 
PRAWO LOKALNE Podatki 5865 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14907 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 829 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3509 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4909 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5665 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6680 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3328 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 3097 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3356 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3169 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 131213 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 8747 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 5456 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4221 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2412 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2188 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2389 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2749 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2394 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22495 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12582 
  Ilość odwiedzin: 1059422