Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 1

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  999616 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2978 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2450 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2243 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6667 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7393 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6198 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14406 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 233 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2890 
GMINA Sołectwa 7376 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 167901 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 125416 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2200 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10995 
PRAWO LOKALNE Statut 4658 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4441 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1462 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24140 
PRAWO LOKALNE Podatki 5645 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14184 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 584 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3306 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4682 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5450 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6341 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3093 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2879 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3147 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2924 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 126912 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 7666 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4374 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4106 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2309 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2110 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2290 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2635 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2296 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22165 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12301 
  Ilość odwiedzin: 999616