Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2336

 Zarządzenie Nr 50/2005

Wójta Gminy Jaworik Polski

z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie wprowadzenia “Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jaworniu Polskim”

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Wójt Gminy Jawornik Polski

postanawia

§ 1

Wprowadzić “System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 57/2005

Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 16 listopada 2005r.


w sprawie wprowadzenia “Systemu zatrudniania pracowników na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim”


Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)


Wójt Gminy Jawornik Polski

postanawia

§ 1

Wprowadzić “System zatrudniania pracowników na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-12-01

  Ilość odwiedzin: 1023314