Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2346

Zarządzenie Nr 58/05

Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 27 grudnia 2005r.

 

 w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia corocznego informatora budżetowego "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

  

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

  

§ 1.

Ustalam procedurę tworzenia corocznego informatora budżetowego "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy", która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2005-12-30

  Ilość odwiedzin: 1023352