Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5492


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-05-05

 Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Hucisko Jawornickie 2009-05-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Widaczów 2009-05-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowości: Jawornik Polski i Jaworn 2009-05-15
Obwieszczenie 2015-11-13
Obwieszczenie 2015-11-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej Sn+nn 15 kV+0,4 KV,... 2017-02-09
7.  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV... 2017-03-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ... 2017-03-07
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oczyszczalni ... 2017-03-07
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji transformator 2017-07-18
Obwieszczenie i zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Zagospodarowanie odwiertów Siedleczka ... 2017-08-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15 kV Dynów - Jawornik Polski, odgałęzienie Manasterz 10 i linią 1 2018-03-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Remont i przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej ... 2018-04-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Markowa o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN ... 2018-07-02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Hadle Szklarskie ... 2018-07-02
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-10
O Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 04.09.2018 2018-09-11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - kanalizacja Widaczów 2018-09-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-14


  Ilość odwiedzin: 909571