Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2017-02-09
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej Sn+nn 15 kV+0,4 KV,...
Opis  

Jawornik Polski, dn. 2017.02.08

RRG.6730.2.P.2017


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 zawiadamia, że zgodnie z art. 61,§1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r ? Kodeks postępowania administracyjnego

(teks jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.) w dniu 7.02.2017r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora tj.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

działającego poprzez pełnomocnika: Pana Eugeniusza Pietras, adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwa Techniczno-Usługowego Elsystem Tomasz Pietras , ul. Guliwera 11,

20-714 Lublin

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej Sn+nn 15 kV+0,4 KV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV na działkach nr ew. 1038, 1039, 1040, 1096, 1095, 1097/1, 1077, 1076/1, 1076/2, 1036 w miejscowości Hucisko Jawornickie, gm. Jawornik Polski"
W związku z powyższym w terminie do dnia 1 marca 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. 730 do 1530 można zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Stanisław Petynia


Data publikacji 2017-02-09
 
  Ilość odwiedzin: 106013