Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 0000-00-00
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
Opis  

Jawornik Polski, dn. 2017.02.09

RRG.6730.44.P.2016.2017


OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r ? Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamia


że zakończył postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Inwestora tj.

Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV , budowa stacji transformatorowej, przyłącza gazowego, sieci kanalizacyjnej ? kanał zrzutowy ścieków oczyszczonych na terenie obejmujący działki nr ew. ? 2651, 2653, 2679, 2680, 2681, 2682, 2810/1, 2810/8, 2810/9, 2816, 2817, 2818, 2826, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843/1, 2844, 2845, 2857, 2858, 2859, 2860, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902 obręb 0006 Manasterz , Gmina Jawornik Polski w zakresie: wykonania biofiltra z fundamentem , zbiornika na wodę o pojemności 10,0m3 jako zastępcze źródło dla studni wierconej oraz wykonania urządzeń budowlanych"W związku z powyższym w terminie do dnia 3 marca 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. 730 do 1530 można zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.


Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Stanisław Petynia

 
  Ilość odwiedzin: 106111