Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Aneta Stochla
Data publikacji: 2017-06-16
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz w ramach projektu
Opis
RRG 271.5.2017                                                                      
Jawornik Polski, 16.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 


"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa - Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz" w podziale na części

Część I - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz

Część II - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz

 

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Aneta Stochla, tel. (16) 651 40 14 w. 26

Dokumentacja techniczna dla części I -
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz znajduje się pod linkiemhttp://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1076&grp=9

Dokumentacja techniczna dla części II
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz znajduje się pod linkiem: http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=1071&grp=9
Data publikacji 2017-06-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031269