Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Aneta Stochla
Data publikacji: 2017-07-11
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Remont ciągu dróg gminnych: nr 110609R Manasterz-Przyboś-Dział-Rzeki w km 0+000-1+130, dz. nr ewid. 1322/2, 1322/1 oraz w km 0+000-0+320 dz. nr ewid. 1044 w miejscowości Manasterz
Opis

RRG 271.8.2017                                                                      
Jawornik Polski, 11.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 Remont ciągu dróg gminnych: nr 110609R Manasterz-Przyboś-Dział-Rzeki w km 0+000-1+130, dz. nr ewid. 1322/2, 1322/1 oraz w km 0+000-0+320 dz. nr ewid. 1044 w miejscowości Manasterz

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Aneta Stochla, tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2017-07-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088481