Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2017-11-16
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów Zamawiającego
Opis
RRG 271.16.2017                                                                      
Jawornik Polski, 17.11.2017 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów ZamawiającegoI. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; 

Przetarg nieograniczony  o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) .    
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Smaroń, Aneta Stochla tel. (16) 651 40 14 w. 26

Data publikacji 2017-11-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1023627