Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-09-03
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do przekazania w najem - Lokal użytkowy o pow. 62,75 m2 położony w budynku Szatni z sauną znajdującym się na działkach nr 67/2, 70 w Hadlach Szklarskich
Opis

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W NAJEM


Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal związany z działalnością edukacyjno ? sportową położony w obrębie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Hadlach Szklarskich.

wieś: Hadle Szklarskie

Lp

Nr działki

Pow. lokalu w m2

Położenie

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Okres umowy

Cena wywoławcza czynszu najmu zgodnie z z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jawornik Polski w sprawie stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Jawornik Polski

Położenie w MPO

1.

Lokal użytkowy o pow. 62,75 m2 położony w budynku Szatni z sauną znajdującym się na działkach nr 67/2, 70 w Hadlach Szklarskich

62,75

Położony w obrębie Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Hadlach Szklarskich

KW 35258

Lokal związany z działalnością edukacyjno - sportową

do 3 lat

5,00 zł/m2/m-c netto

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jawornik Polski, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w wyżej wymienionej miejscowości.

Ustalam termin 19.10.2018 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121).

Data publikacji 2018-09-03
 
  Ilość odwiedzin: 973260