Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2018-09-03
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do przekazania w najem - okal stołówki, kuchni i zaplecza składający się z pomieszczeń: jadalni ...
Opis  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W NAJEMDziałając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal użytkowy stołówki, kuchni i zaplecza znajdujący się na działce nr 105/1 położonej w Hadlach Szklarskich.


wieś: Hadle Szklarskie


Lp

Nr działki

Pow. lokalu w m2

Położenie

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Okres umowy

Cena wywoławcza czynszu najmu zgodnie z z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Jawornik Polski w sprawie stawek bazowych czynszu za najem lokali użytkowych na terenie Gminy Jawornik Polski

Położenie w MPO

1.

lokal stołówki, kuchni i zaplecza składający się z pomieszczeń: jadalni (nr 4), kuchni (nr 8), zmywalni (nr 23), przygotowalni (nr 9), wiatrołapu (nr 19), korytarza (nr 16) oraz WC (nr 14) zgodnie z oznaczeniem na załączonym szkicu odpowiadający łącznej powierzchni 223,26 m2

w budynku położonym na działce 105/1 w Hadlach Szklarskich

223,26

W obrębie Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Hadlach Szklarskich

PR1R/00018289/9

Stołówki wykorzystywane przez szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe

do 3 lat

22,40 zł/m2/m-c netto

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jawornik Polski, dnia 31 sierpnia 2018 r.


Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst (Dz.U.2018.121) Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń w wyżej wymienionej miejscowości.

Ustalam termin 19.10.2018 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121).

Data publikacji 2018-09-03
 
  Ilość odwiedzin: 973280