Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2019-05-27
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji URZĄD GMINY W JAWORNIKU POLSKIM INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
Opis

WYBORY ŁAWNIKÓW
URZĄD  GMINY W JAWORNIKU POLSKIM INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW ? 30 CZERWCA 2019  ROKU.

 

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Jawornik Polski wyboru 1 ławnika do wyboru - do Sądu Rejonowego w Przeworsku  informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionym sądzie.

Szczegóły w załącznikach.

Data publikacji 2019-05-27
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106149