Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2019-06-11
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Opis RRG 271.6.2019                                                                   Jawornik Polski, 11.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

  1. Droga dojazdowa w m. Hucisko Jawornickie  działka nr ewidencyjny 33/4, 1124/4

  2. Droga dojazdowa w m. Jawornik Polski działka nr ewidencyjny 1810

  3. Droga dojazdowa w m. Jawornik - Przedmieście działka nr ewidencyjny 1291 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 70 1 -70 5 Ustawy Kodeks Cywilny      
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy           w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 30

Data publikacji 2019-06-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022811