Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2019-06-05
 
Grupa: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 554 - Jawornik Polski
Opis

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Jawornik Polski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


wieś: Jawornik Polski, gmina Jawornik Polski

Nr działki

KW

Pow. działki

(w ha)

Położenie

Obciążenia

Wartość nieruchomości

Położenie w MPO

554

PR1R/00037701/3


0,3066

Jawornik Polski ? położona w strefie pośredniej wsi i gminy, w sąsiedztwie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych, z dostępem do drogi powiatowej urządzonej asfaltowej.

wolna

7 212,00 zł

Działka położona w obszarze terenowym nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jawornik Polski, dnia 05 czerwca 2019 r.


  1. Nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej nr PR1R/00037701/3.

  2. Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jawornik Polski zatwierdzonym uchwałą Nr 32/IV/2002 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 30 grudnia 2002 r. - położona w obszarze produkcji rolnej.

  3. Ustalam termin 19 lipca 2019 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.2204 j.t./.

Data publikacji 2019-06-05
 
  Ilość odwiedzin: 1059398