Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2008-09-09
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Kanczuckie Gmina Jawornik Polski.
Opis

Jawornik Polski, dnia 09.09.2008r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a     s i ę

że w dniu 05.09.2008r. została wydana przez Wójta Gminy Jawornik Polski decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Kanczuckie Gmina Jawornik Polski - na działkach nr 45/2, 87, 88, 90, 125, 149/3, 154, 155/1, 155/2, 156, 158, 183, 184, 237, 315/2, 315/3, 315/4, 318, 319/1, 320, 321, 322, 323, 341, 342, 344, 346/2, 354, 355, 357/2, 357/3, 359, 360, 361, 363, 365/3, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 406/3, 442/1, 442/2, 442/3, 443, 444/1, 444/3, 445, 448, 449, 452, 481, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 562, 563/2, 579, 627, 628, 629, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 638, 639, 640, 643, 644, 645, 647, 648, 649/1, 649/2, 651, 652, 653, 654, 656, 659/1, 659/2, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 702, 767, 801, 802, 803/2, 805/3, 806/1, 806/2, 807, 809, 810, 812, 813, 823, 874, 875/2, 879/2, 879/3, 879/4, 880, 881, 882, 883, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906/2, 906/6, 907/2, 909/1, 909/2, 921, 922, 923, 972, 973, 990/5, 995, 996, 1005, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021, 1022, 1023, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1031, 1032, 1034, 1037, 1042, 1043, 1049, 1052, 1110, 1113, 1119/1, 1119/2, 1120, 1125, 1126/1, 1126/3, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1135, 1136, 1137, 1153/1, 1167, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193/1, 1193/2, 1196/1, 1196/2, 1197, 1225, 1232, 1235, 1238, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1258, 1259, 1263, 1264/1, 1269/1, 1269/2, 1270, 1271, 1315, 1318, 1319, 1322, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1375/1, 1376, 1377, 1440, 1441, 1442, 1450, 1451, 1452, 1472, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495/1, 1495/3, 1495/4, 1496, 1520/1, 1520/2, 1521, 1522, 1552/1, 1552/2, 1553, 1554, 1579/1, 1579/2, 1582, 1584, 1586, 1587/7, 1587/9, 1587/16, 1587/17, 1587/18, 1588, 1589, 1590, 1619, 1620, 1621

 

Z aktami przedstawionej sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, akta dostępne są w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, pokój nr 2 codziennie w godzinach 7.30 do 15.30

 

Treść decyzji znajduje się poniżej w załaczniku.
Data publikacji 2008-09-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1165439