Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-04-23
 
Grupa: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Nazwa pozycji Stanowisko Banku Światowego dotyczące ilości ofert składanych przez jednego oferenta w ramach poszczególnych części wyspecyfikowanych w Zaproszeniu
Opis  

Stanowisko Banku Światowego dotyczące ilości ofert składanych przez jednego oferenta
w ramach poszczególnych części wyspecyfikowanych w Zaproszeniu.……Niezależnie od specyfiki specjalnej procedury Banku Światowego CPP, która pozwala na udzielenie zamówienia w ramach jednego konkursu (w ramach jednej części) więcej niż jednemu wykonawcy, w mocy pozostaje jedna z podstawowych reguł zamówień publicznych, którą można streścić w stwierdzeniu „jedna oferta od jednego oferenta”. Z natury konkursu (zamówienia) wynika, że ocenie komisji przetargowej podlegają oferty składane przez różnych usługodawców.  Tylko wtedy możliwym jest swobodna konkurencja pomiędzy nimi. Niedopuszczalnym jest  aby ten sam usługodawca samodzielnie lub też jako partner składał więcej niż jedną ofertę.  W takim przypadku wszystkie oferty złożone przy udziale tego usługodawcy podlegają wykluczeniu z dalszej oceny.


Wyżej opisaną sytuację należy odróżnić od sytuacji gdy w ramach jednego konkursu wyodrębniono kilka samodzielnych części zapraszając potencjalnych usługodawców do składania oddzielnych ofert na każdą z części. W takiej sytuacji usługodawca może, o ile Zamawiający w zaproszeniu nie zdecydował inaczej, składać swoją ofertę (jedną), samodzielnie lub jako partner, na każdą z wyodrębnionych części.

Jeżeli jest to usprawiedliwione specyfiką zamówienia lub sytuacją na lokalnym rynku, Zamawiający może postanowić że Usługodawcy mogą składać ofertę tylko na jedną część,  lub na więcej jednoznacznie wskazanych części (np. na część II i IV etc.). Jeżeli w Zaproszeniu Zamawiający nie zawarł takiego ograniczenia każdy kwalifikowany Usługodawca może składać jedną ofertę na każdą z części wyspecyfikowanych w Zaproszeniu. „

Data publikacji 2009-04-23
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 106104