Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Litwin
Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-05-05
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Widaczów
Opis  

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Jawornik Polski zawiadamia, że w dniu 25.02.2009r wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek ,,Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Przedmiotowe zamierzenie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Hucisko Jawornickie na działkach nr :

33/2, 65, 110/3, 113, 114, 119/2, 129, 132, 133, 134, 135, 143/1, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 157, 160/1, 160/2, 185, 186, 251, 263, 272, 273, 274, 275, 277, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 299, 300, 314, 321/1, 321/2, 322, 323/1, 323/2, 324, 339, 340, 341, 342, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 345, 346, 347, 349, 350, 359, 360, 361, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 393, 394, 400, 407, 408/1, 408/2, 409/1 422, 423, 426, 430, 433, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 436, 442, 446, 447, 448/1, 449, 450, 452/3, 452/6, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460, 461, 462, 463/1, 463/2, 517/1, 517/2, 518, 519/1, 519/2, 520, 524/1, 524/2, 525, 526, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 553/1, 553/2, 565/1, 565/3, 568/1, 568/2, 569, 571/2, 572, 574, 576, 641, 647, 648, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 695, 696, 697, 698, 699, 700/7, 700/8, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/2, 707, 708, 709, 710, 711, 760, 761, 762, 764, 765, 806, 807, 808, 814/1, 815/2, 816, 820, 821, 842, 854, 860, 865/1, 871, 873, 874, 879/1, 880, 881, 882, 884, 885/2, 885/3, 885/4, 885/5, 886, 889/3, 889/4, 890, 891/4, 891/6, 891/7 891/9, 892, 893/1, 893/2, 894/1, 894/2, 1004, 1011, 1012, 1013, 1016, 1025, 1037, 1038, 1040, 1041, 1043, 1047, 1049, 1064, 1065, 1066, 1067, 1076/1, 1076/2, 1077, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2, 1087, 1088/1, 1088/2, 1095, 1096, 1097/1, 1101, 1116/2, 1117, 1119, 1120/1, 1120/4, 1124/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4, 1230, 1231, 1232, 1233/1, 1244, 1261/1, 1335, 1337, 1338, 1339, 1342, 1344, 1346, 1348, 1349, 1355, 1356/4, 1358, 1359, 1360, 1366, 1387, 1388, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1414, 1483, 1489/1, 1489/2


W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w miejscu publicznym w tut. Urzędzie Gminy można zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.


Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Edward Gwizdała


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Jawornik Polski zawiadamia, że w dniu 25.02.2009r wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek ,,Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Przedmiotowe zamierzenie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Widaczów na działkach nr :

10, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/3, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 82, 83\1, 83\2, 83\3, 83\4, 83\5, 83\6, 84, 85, 86, 87, 100, 101, 102, 103/2, 104, 106/1, 106/2, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/4, 123/7, 123/8, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139, 140, 145, 146, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161/2, 169, 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 237, 294, 316, 317, 318/1, 322/2, 322/5, 359, 396, 400, 423, 425/1, 427, 433/1, 436, 438, 439, 440, 468, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 489, 490/2, 491/1, 492, 499, 520, 522, 523, 525, 542/1, 542/2, 544/1, 545, 547/3, 547/1, 547/2, 599/2, 599/3, 599/7, 612, 613, 614/2, 614/1, 616, 826, 830, 831/2, 848, 849, 850/2, 850/1, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 864, 865, 872, 873, 880/1, 881/1, 881/2, 886/1, 887/1, 888/1, 889/1, 890/1, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 894, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 904, 911, 916/2, 916/3, 917/1, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 929, 933/1, 937, 939, 941, 978/1, 980, 1209.


W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w miejscu publicznym w tut. Urzędzie Gminy można zapoznać się z przedmiotowym zamierzeniem i wnosić uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.


Wójt Gminy

Jawornik Polski

mgr Edward Gwizdała


Data publikacji 2009-05-05
 
  Ilość odwiedzin: 106157