Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-04-01
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski ...
Opis  

Jawornik Polski, dnia 29.03.2010r.

OG – 7625/3/2008/2009DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48, art. 53, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 63, pkt 72, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.08.2008r. GEOKART – INTERNATIONAL – Spółka z o.o., 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 działającego w imieniu Gminy Jawornik Polski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski.


U S T A L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

dla inwestycji pod nazwą “Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Hadle Szklarskie Gmina Jawornik Polski - na działkach nr ...

Pełna treść decyzji znajduje się w załączniku poniżej.

Data publikacji 2010-04-01
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022785