Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2010-04-26
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jaw
Opis  

Jawornik Polski, dnia 26.04.2010r.

OG – 7625/1/2010O B W I E S Z C Z E N I E – ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Jawornik Polski stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Widaczów, Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście oraz Hucisko Jawornickie Gmina Jawornik Polski”.

Informuję, żę w toku powyższego postepowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

    - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku –

    postanowienie z dnia 2010-02-15 znak PSNZ.465-6/10

    - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie – postanowienie

    z dnia 2010-04-01 znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-15-5/4/10/jg

    Pełna treść znajduje się w załączniku poniżej.

Data publikacji 2010-04-26
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088090