Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2011-05-04
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:. “Budowa zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdó
Opis  Jawornik Polski, dnia 28.04.2011r.

RRG.6220.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Inwestora – Ryszarda Darasza, zam. Hadle Szklarskie 323, 37-232 Jawornik Polski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:. “Budowa zakładu usługowego – wulkanizacja dętek, opon samochodowych i rolniczych, naprawy bieżące oraz demontaż i kasacja pojazdów samochodowych na działce nr 2399 w miejscowości Hadle Szklarskie, Gmina Jawornik Polski” informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.

W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Jawornik Polski w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wymienionego terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie.


Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Jawornik Polski

  2. BIP Urzędu Gminy Jawornik Polski www.jawornikpolski.itl.pl/bip

  3. a/a

Data publikacji 2011-05-04
 
  Ilość odwiedzin: 1030329