Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Data publikacji: 2012-05-10
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej, w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz odbudową drogi gminnej nr 1 10602 R relacji Manasterz Rzeki Tarnawka w m. Manasterz, Gm. Jawornik Polski, powiat przeworsk
Opis

RRG 271.6.2012                         Jawornik Polski 10.05.2012 r.OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU PUBLICZNYM


I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
tel. (016) 651-40-14
fax. (016) 651-40-55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej, w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz odbudową drogi gminnej nr 1 10602 R relacji Manasterz Rzeki Tarnawka w m. Manasterz, Gm. Jawornik Polski, powiat przeworski KRO 18-14-042-0002

- Projekt prac geologicznych
- Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie, - 5 egz. + wersja elektroniczna na CD lub DVD (zakres opracowania zgodny z dołączoną Kartą Rejestracji Osuwiska)
Data publikacji 2012-05-10
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031186