Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba odpowiedzialna za treść: Marta Fudali - Smaroń
Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2012-08-09
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych
Opis

RRG 271.10.2012                                                                    Jawornik Polski, 09.08.2012 r.

 

I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 30

tel. (016) 651-40-14

fax. (016) 651-40-55

NIP: 794-170-33-41

Regon: 650900625

e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV ? 45233124?4 główny przedmiot

1) Hadle Kańczuckie droga rolnicza nr ewid. 1188 o długości 120m o szerokości 3,0m

a)Mechaniczne profilowanie podłoża i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV + parking o powierzchni 25m2

b)Nawierzchnia żwirowa ? dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie ? grubość po zagęszczeniu 10 cm

c)Nawierzchnia z tłucznia kamiennego ? warstwa górna z tłucznia ? grubość powierzchni po zagęszczeniu 7 cm

2) Hadle Szklarskie droga rolnicza nr ewid. 1503 o długości 430m o szerokości 3,0m

a)Mechaniczne profilowanie podłoża i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV

b)Nawierzchnia żwirowa ? dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie ? grubość po zagęszczeniu 10 cm

c)Nawierzchnia z tłucznia kamiennego ? warstwa górna z tłucznia ? grubość powierzchni po zagęszczeniu 7 cm

3) Hucisko Jawornickie droga rolnicza nr ewid. 976 o długości 420 o szerokości 2,8m

a)Mechaniczne profilowanie podłoża i zagęszczenie podłożą pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. IV. Wyrównanie terenu drogi ze ścięciem nierówności pod warstwę nawierzchni tłucznia.

b)Nawierzchnia z tłucznia kamiennego ? warstwa górna z tłucznia ? grubość powierzchni po zagęszczeniu 7 cm

Data publikacji 2012-08-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088515