Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2012-10-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Urzędu Gminy Jawornik Polski.
Opis

I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jawornik Polski

37-232 Jawornik Polski 30

tel. (016) 651-40-14            

fax. (016) 651-40-55

NIP: 794-170-33-41

Regon: 650900625

e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 09134100-8

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Gminy Jawornik Polski -  miejsce dostawy - Jawornik Polski - baza sprzętowa - dystrybutor oleju napędowego.

2. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) z późniejszymi zmianami z dnia 2 lutego 2012 r. ( Dz. U. z dnia 7 lutego 2012 r.) i  wymogi określone normach PN-EN 590:2006.   

3. Wielkość zamówienia około 36000 litrów, około 12 dostaw, dostawy po około 3000 litrów. Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

Podana ilość zakupionego paliwa jest wartością prognozowaną i może ulec zmianie.

4. Wykonawca będzie dostarczał paliwo do zbiornika Zamawiającego w wyznaczonym terminie, przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

5. Podstawą rozliczenia będzie ilość litrów oleju napędowego zmierzona na miejscu u Zamawiającego.

Data publikacji 2012-10-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022883