Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2013-05-07
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski
Opis RRG 271.3.2013                                                        
Jawornik Polski 07.05.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych                z terenu Gminy Jawornik Polski

I. NAZWA (firmy) i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. Nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip Informacje na temat zamówienia udziela: Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26 e-mail: wnioski@jawornikpolski.itl.pl
Data publikacji 2013-05-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031263