Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2014-03-10
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Informacja o wynikach otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu Ochrona i promocja zdrowia
Opis  

Jawornik Polski, dn. 06.03.2014r.

INFORMACJA

Dotycząca wyników otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu:

zad. Nr 1. Ochrona i promocja zdrowia ? z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży i dorosłych przez tenis stołowy,

b) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży przez piłkę nożną,

w trybie art. 5, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873)

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jawornik Polski nr 6/2014 z dnia 05 luty 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego komisja w składzie:

  1. Agnieszka Czapla ? przewodniczący komisji konkursowej

  2. Iwona Łysiak ? członek

  3. Katarzyna Makarska ? członek

  4. Tadeusz Gmyrek - członek

działając zgodnie z regulaminem pracy stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 z dnia 05 luty 2014r stwierdza co następuje:

1. Termin składania ofert upłynął w dniu 28 luty 2014 roku do godziny 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.03.2014r o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Jawornik Polski.

3. Do terminu składania ofert w zakresie zad. Nr 1 ? Ochrona i promocja zdrowia ? z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

a) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży i dorosłych przez tenis stołowy złożono 1 ofertę:

  • oferta nr1 ? Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ?Jawor? w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski ? cena oferty : 3.500,00b) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży przez piłkę nożną złożono 2 oferty:

- oferta nr1 ? Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ?Jawor? w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski ? cena oferty :6.500,00

-oferta nr 2 ? Klubu Sportowego ?Iskra? przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski 16 ? cena oferty : 6.500,00 zł

4. Komisja stwierdza, że wszystkie oferty zostały złożone w wymaganym terminie w zakresie zad. Nr 1 oraz są kompletne i zgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie.

5. Na podstawie przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny oraz biorąc pod uwagę wysokość przeznaczonych w budżecie środków finansowych na przedmiotowe cele przyznano następujące kwoty dotacji :

zad. Nr 1 ? Ochrona i promocja zdrowia ? z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

a) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży i dorosłych przez tenis stołowy:

  • oferta nr1 ? Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ?Jawor? w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski ? kwota przyznanej dotacji : 3.500,00

b) wyzwalanie aktywności sportowej w środowisku dzieci , młodzieży przez piłkę nożną :

-oferta nr 1 ? Klubu Sportowego ?Iskra? przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski 16 ?kwota przyznanej dotacji : 6.500,00 zł

6. Komisja proponuje zawarcie umów dotacji z oferentami zgodnie z punktem 5.

7. Uzasadnienie:

Oferty złożone przez :

  • Gminny Ludowy Klub Sportowy ?Jawor? w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski

  • Klub Sportowy ?Iskra? przy Gminnym Ośrodku w Jaworniku Polskim, 37 ? 232 Jawornik Polski 16

są zgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie otwartym.

Proponowany rozdział dotacji uwzględnia potrzeby klubów sportowych na realizację planowanych zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz możliwości finansowe Gminy.

Data publikacji 2014-03-10
 
  Ilość odwiedzin: 1031157