Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2014-03-20
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Remont drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi krajowej - Nieważka w km 0+950 - 2+682, działka nr ewid. 2085/1 w m. Manasterz
Opis
RRG 271.2.2014                                                                        
Jawornik Polski, 20.03.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi krajowej - Nieważka w km 0+950 - 2+682, działka nr ewid. 2085/1 w m. Manasterz.


I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047,1473 - stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.).
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2014-03-20
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088507