Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2014-04-03
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 16 osób w ramach projektu
Opis Jawornik Polski 03.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 16 osób w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Czas na aktywność w Gminie Jawornik PolskiI. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego:               Jawornik Polski 215

Kod Miejscowość:                     37-232 Jawornik Polski

Telefon:                                    (16) 6514014 wew. 33

Faks:                                       (16) 6514179

Adres strony internetowej:          nie posiada

Adres poczty elektronicznej:      gops@jawornikpolski.itl.pl

Godziny urzędowania:               pn - pt  7:30 - 15:30


II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047,1473 - stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.).

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można otrzymać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
e-mail: wnioski@jawornikpolski.itl.pl
Data publikacji 2014-04-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1088482