Baner głowny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2014-06-17
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH
Opis
RRG 271.5.2014                                                                       
Jawornik Polski, 17.06.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
 

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych  w obrębach:

- Jawornik Przedmieście, dz. o nr ewid. 712

- Jawornik Polski, dz. nr ewid. 721

- Zagórze, dz. nr ewid. 833/2, 865/1 

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) - stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.     

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2014-06-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 797520