Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-03-18
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Remont dróg powodziowych w 2015 roku
Opis
RRG 271.2.2015                                                                       
Jawornik Polski, 23.03.2015r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

1.     Remont ciągu dróg: gminnej nr 1 10622R dz. nr ewid. 430 w km 0+000 - 2+280 i drogi na dz. nr ewid. 214 w km 0+000 - 300 w miejscowości Jawornik Polski, Jawornik Przedmieście.

2.     Remont ciągu dróg na dz. nr ewid. 1092, 1040 w km 0+000 - 1 +076 oraz na dz. nr ewid. 893/2, 930 w km 0+000 - 0+700 w miejscowości Hucisko Jawornickie.

  

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2015-03-18
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031172