Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-07-31
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Jawornik Polski
Opis Jawornik Polski, 31.07.2015 r.
RRG 271.2.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Jawornik Polski

 

I. NAZWA (firmy) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego:               Jawornik Polski 215

Kod Miejscowość:                     37-232 Jawornik Polski

Telefon:                                    (16) 6514014 wew. 33

Faks:                                       (16) 6514179

Adres strony internetowej:          nie posiada

Adres poczty elektronicznej:      gops@jawornikpolski.itl.pl

Godziny urzędowania:               pn - pt  7:30 - 15:30


II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można otrzymać w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 7:30 do 15:30 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela: 

Beata Bielańska tel. (16) 651-40-14 wew. 33
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26
e-mail:
wnioski@jawornikpolski.itl.pl

Data publikacji 2015-07-31
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1022875