Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Marta Fudali - Smaroń
Data publikacji: 2015-08-31
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - utworzenie żłobka samorzadowego- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placach, chodnikach i dojazdach, dopstawe i montaz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz remont tarasu na pod
Opis

RRG 271.17.2015                                                                       
Jawornik Polski, 31.08.2015r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze  Utworzenie żłobka samorządowego  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placach, chodnikach i dojazdach, dostawę i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz remont tarasu na poddaszu w budynku pałacu

 

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zamianami)      
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela:
Marta Fudali - Smaroń tel. (16) 651 40 14 w. 26

Data publikacji 2015-08-31
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1031251