Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-07-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku
Opis

OBWIESZCZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku informuje

  W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieciach wodociągowych (bakterie grupy coli i Escherichia coli), powodowanego prawdopodobnie napływem do publicznej sieci wodociągowej zanieczyszczonej wody z urządzeń hydroforowych w gospodarstwach indywidualnych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia odbiorców wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku prosi o wyegzekwowanie od właścicieli gospodarstw domowych posiadających własne urządzenia hydroforowe z ujęciem wody ze studni kopanej lub wierconej, zainstalowania na instalacji wodociągowej, zasilanej także z publicznej sieci wodociągowej, zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody w sieci publicznej, zgodnie z wymaganiami § 113 i § 115 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.), oraz wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1717:2003 ?Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
 W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się właścicieli gospodarstw domowych posiadających wyżej wymienione instalacje do Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim,  pokój nr 2, w celu podjęcia stosownych działań.

Data publikacji 2015-07-24
 
  Ilość odwiedzin: 1165436