Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-11-13
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie
Opis  

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJT GMINY JAWORNIK POLSKI ZAWIADAMIA ŻE W DNIU 06.10.2015 R. WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE NA WNIOSEK PANA STANISŁAWA SOBAŚ ZAM. MÓJCZA 32A, 26-021 DALESZYCE, PEŁNOMOCNIKA PGE DYSTRYBUCJA S.A. , UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN CELEM WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE DOTYCZY ,, PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ 15 KV I 0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI HADLE SZKLARSKIE, ZAD. 3, CZ. 1/2 NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EW. 3018/3, 3257, 3258, 3259, 3338, 3339, 3342, 3343, 3344, 3348, 3351, 3354, 3357, 3428, 3429/1, 3430, 3431, OBRĘB 0002 HADLE SZKLARSKIE I CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 1020, 1021, 1022, 1024, OBRĘB 0008 ZAGÓRZE.


W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYWIESZENIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA W MIEJSCU PUBLICZNYM (TABLICE OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY JAWORNIK POLSKI ORAZ W MIEJSCOWOŚCIACH : HADLE SZKLARSKIE I ZAGÓRZE, GM. JAWORNIK POLSKI) W URZĘDZIE GMINY JAWORNIK POLSKI (POK. NR 4) MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEMIOTOWYM ZAMIERZENIEM I WNOSIĆ UZASADNIONE ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI.WÓJT GMINY

JAWORNIK POLSKI

MGR STANISŁAW PETYNIA


 

JAWORNIK POLSKI, DN. 2015.11.13


Data publikacji 2015-11-13
 
  Ilość odwiedzin: 108540