Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-11-16
 
Podgrupa: Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Nazwa pozycji Obwieszczenie
Opis  

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJT GMINY JAWORNIK POLSKI ZAWIADAMIA

ŻE W DNIU 04.11.2015 R. WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE NA WNIOSEK PANA WIESŁAWA SUCHEGO ZAM. STUDZIAN 345, 37-200 PRZEWORSK, PEŁNOMOCNIKA PGE DYSTRYBUCJA S.A. , UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN CELEM WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

PRZEDMIOTOWE ZAMIERZENIE DOTYCZY ,, BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4 KV W MIEJSCOWOŚCI HUCISKO JAWORNICKIE NA DZIAŁKACH NR EW. 24, 29, 33/1? OBRĘB 0003


W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYWIESZENIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA W MIEJSCU PUBLICZNYM (TABLICE OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY JAWORNIK POLSKI ORAZ W MIEJSCOWOŚCI HUCISKO JAWORNICKIE) W URZĘDZIE GMINY JAWORNIK POLSKI (POK. NR 4) MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEMIOTOWYM ZAMIERZENIEM I WNOSIĆ UZASADNIONE ZASTRZEŻENIA I WNIOSKI.WÓJT GMINY JAWORNIK POLSKI

MGR STANISŁAW PETYNIA

Data publikacji 2015-11-16
 
  Ilość odwiedzin: 108598