Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  979531 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2940 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2414 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2200 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6629 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7346 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6155 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14310 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 157 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2837 
GMINA Sołectwa 7317 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 166540 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 123736 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2124 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10876 
PRAWO LOKALNE Statut 4603 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4386 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1411 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24020 
PRAWO LOKALNE Podatki 5588 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13999 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 525 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3250 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4621 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5382 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6221 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3042 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2824 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3096 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2863 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 125827 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 7383 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 4093 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4073 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2279 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2078 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2260 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2598 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2265 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22028 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12201 
  Ilość odwiedzin: 979531