Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  961950 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2874 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2374 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2150 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6580 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7280 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6104 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14116 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 75 
GMINA Informacja o liczbie ludności 2762 
GMINA Sołectwa 7201 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 162901 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 119643 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 1961 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 10595 
PRAWO LOKALNE Statut 4487 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4289 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1313 
PRAWO LOKALNE Uchwały 23494 
PRAWO LOKALNE Podatki 5471 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13476 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 418 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3146 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4522 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5228 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6019 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 2939 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 2718 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2987 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2754 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 123078 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 6817 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 3530 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4041 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2252 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2051 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2233 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2563 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2234 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 21812 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12067 
  Ilość odwiedzin: 961950