Aktualności

Kolejne inwestycje na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Hadlach Szklarskich – 121 200,57 zł

23 stycznia 2015

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Gmina Jawornik Polski pozyskała kolejne środki z operacji pt. „Remont chodnika i doposażenie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich oraz doposażenie świetlicy w Jaworniku Polskim”.

czytaj dalej...

Spotkania Noworoczne "Dzień Babci i Dziadka"

22 stycznia 2015

 

Z okazji Święta Babci i Dziadka w każdej miejscowości tradycyjnie odbywają się Spotkania Noworoczne. 17 stycznia, jako pierwsi, swoje święto obchodzili mieszkańcy Jawornika Polskiego i Przedmieścia oraz Widaczowa. 18 stycznia, swoje święto obchodzili mieszkańcy Manasterza i Zagórza.

czytaj dalej...

VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Manasterz

22 stycznia 2015

Wieczór kolęd i pastorałek odbył się 11 stycznia 2015 roku o godz. 15:00 w Wiejskim Domu Kultury w Manasterzu.

Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów i solistów z terenu Gminy. Całośc uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Dylągówki.

Wszystkim wykonawcom i mieszkańcom dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie.

czytaj dalej...

Karta Dużej Rodziny

15 stycznia 2015

W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 16 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. w naszej gminie 60 rodzinom wydano 319 Kart Dużej Rodziny. Rodziny które spełniają warunki uzyskania kart (rodzice z co najmniej 3 dzieci) powinny zgłaszać się w GOPS w Jaworniku Polskim do P. Janusza Warchoła, który zajmuje się wydawaniem kart.

czytaj dalej...

Harmonogram wywozu śmieci na I półrocze 2015 rok

30 grudnia 2014

Do informacji mieszkańców publikujemy harmonogram wywozu śmieci na I półrocze 2015r:
Harmonogram wywozu śmieci

czytaj dalej...

Harmonogram

30 grudnia 2014

Harmonogram otwarcia punktów kasowych do uiszczania opłat z tytułu odbioru odpadów

Miejscowość

Styczeń

Luty

Marzec

Manasterz

12.01.2015

9.02.2015

9.03.2015

Hucisko

Jawornickie

13.01.2015

10.02.2015

10.03.2015

Hadle

Szklarskie

14.01.2015

11.02.2015

11.03.2015

czytaj dalej...

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

23 grudnia 2014

W ramach prowadzonych rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" w  terminie 19-21.11.2014r. zrekrutowano do projektu 95 osób.
Ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników przeprowadzono dodatkową rekrutację w dniu 16.12.2014r. w wyniku której zrekrutowano 5 osób.
Jednocześnie utworzona została lista rezerwowa, na której znajduje się 16 osób które spełniają wszystkie wymogi formalne.
W wyniku prowadzonej w sposób otwarty i z zasadą równości szans wyłonono 100 uczestników projektu.

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

19 grudnia 2014

 W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 >

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Newsletter Gminy Jawornik Polski

Bądź na bieżąco!
Najświeższe informacje na Twoją pocztę!Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
MONITORING POWODZIOWY