Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2924

Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Jawornik Polski

z dnia 14 marca 2013

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Jaworniku Polskim

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

postanawiam:

§ 1.

Ustalić Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie 86/2010 Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 28.12.2010
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.


Treść Statutu i zarządzenia zmieniające w załącznikach poniżej.Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2015-09-17

  Ilość odwiedzin: 106082