Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1079128 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3160 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2619 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2432 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6824 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7569 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6369 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14831 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 514 
GMINA Informacja o liczbie ludności 3131 
GMINA Sołectwa 7691 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 174819 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 133172 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2484 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11740 
PRAWO LOKALNE Statut 4958 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4717 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1700 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24849 
PRAWO LOKALNE Podatki 5920 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 15103 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 897 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3561 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4972 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5729 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6763 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3384 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 3160 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3409 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3234 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 132485 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 9001 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 5707 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4241 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2423 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2203 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2414 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2765 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2409 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22580 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12634 
  Ilość odwiedzin: 1079128