Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7302


Osoba publikująca: Administrator Marek Jamrozik
Data publikacji: 2009-05-05

 Nazwa pozycji Data
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Hucisko Jawornickie 2009-05-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowość: Widaczów 2009-05-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Geokart-International Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów , ul. Wita Stwosza 44 celem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - miejscowości: Jawornik Polski i Jaworn 2009-05-15
Obwieszczenie 2015-11-13
Obwieszczenie 2015-11-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej Sn+nn 15 kV+0,4 KV,... 2017-02-09
7.  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ...
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV... 2017-03-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków, budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV ... 2017-03-07
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oczyszczalni ... 2017-03-07
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN15 kV, budowa słupowej stacji transformator 2017-07-18
Obwieszczenie i zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Zagospodarowanie odwiertów Siedleczka ... 2017-08-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15 kV Dynów - Jawornik Polski, odgałęzienie Manasterz 10 i linią 1 2018-03-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Remont i przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej ... 2018-04-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Markowa o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa połączenia pomiędzy linią 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN w celu powiązania linii 15kV Dynów - Jawornik Polski ... 2018-05-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa połączenia linią kablową SN ... 2018-07-02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Hadle Szklarskie ... 2018-07-02
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-10
O Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Rewitalizacja fragmentu obszaru zespołu Dworskiego ... basenu ... 2018-08-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 04.09.2018 2018-09-11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - kanalizacja Widaczów 2018-09-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.12.2018r o zebranych 2018-12-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 02.01.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2019-01-04
Zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko o wszczęciu postępowania o ustaleniu ... 2019-01-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o wszczęciu postępowania ... 2019-01-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 18.01.2019r 2019-01-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski o zakończeniu postępowania 2019-02-13
zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko z dnia 18.02.2019 2019-02-20
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-02-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski zdnia 18.04.2019r 2019-04-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 15.04.2019r 2019-04-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30.04.2019r 2019-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.05.2019r 2019-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.13 2019-05-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.23 2019-05-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.28 2019-06-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.05.29 2019-06-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.04 2019-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.19 2019-06-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.06.24 2019-07-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.08 2019-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.10 2019-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.07.10 2019-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.08.01 2019-08-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 2019.08.12 2019-08-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 03.09.2019r. 2019-09-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.09.2019r. 2019-09-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 07.10.2019r. 2019-10-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 10.02.2020 r. 2020-02-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 17.02.2020 r. 2020-02-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 13.03.2020 r 2020-03-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 23.03.2020 2020-04-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 25.03.2020 r. 2020-04-06


  Ilość odwiedzin: 1165490