Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    GMINA


Osoba publikująca: Aneta Stochla
Data publikacji: 2016-09-02
 
Grupa: GMINA
Nazwa pozycji Remont ciągu dróg: gminnej Nr 110615 R Hadle Kańczuckie - Mleczarnia -Pastwiska dz. nr ewid. 372 w km 0+425-1+055 w miejscowości Hadle Kańczuckie i drogi gminnej Nr 110616 R Hadle Szklarskie - Hadle Kańczuckie dz. nr ewid. 44/1, 80, 1534 w km 0+000-0+207
Opis
RRG 271.11.2016                                                                       
Jawornik Polski, 02.09.2016r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

 


Remont ciągu dróg: gminnej Nr 110615 R Hadle Kańczuckie - Mleczarnia -Pastwiska dz. nr ewid. 372 w km 0+425-1+055 w miejscowości Hadle Kańczuckie i drogi gminnej Nr 110616 R Hadle Szklarskie - Hadle Kańczuckie dz. nr ewid. 44/1, 80, 1534 w km 0+000-0+207

 

I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
Gmina Jawornik Polski
37-232 Jawornik Polski 30
Tel. (16) 651 40 14
Fax. (16) 651 40 55
NIP: 794-170-33-41
Regon: 650900625
e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. z późniejszymi zamianami)      

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 15:00 lub w wersji elektronicznej do pobrania na stronie www.jawornikpolski.itl.pl/bip
Informacje na temat zamówienia udziela: 
Aneta Stochla tel. (16) 651 40 14 w. 26
Data publikacji 2016-09-02
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 1079211