Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2

Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  1057292 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3128 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 2589 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik 2390 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Przewodniczący Rady Gminy 6799 
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 7541 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 6338 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe 14728 
GMINA Nabory wniosków oraz konkursy 440 
GMINA Informacja o liczbie ludności 3066 
GMINA Sołectwa 7622 
GMINA Zamówienia publiczne - profil nabywcy 173011 
GMINA Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EUR 131444 
GMINA Informacje podlegające ogłoszeniu 2413 
PRAWO LOKALNE Informacje o środowisku 11535 
PRAWO LOKALNE Statut 4888 
PRAWO LOKALNE Regulamin pracy 4662 
PRAWO LOKALNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1647 
PRAWO LOKALNE Uchwały 24656 
PRAWO LOKALNE Podatki 5861 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 14890 
PRAWO LOKALNE Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 826 
PRAWO LOKALNE Konsultacje społeczne 3505 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4905 
PRAWO LOKALNE Obwieszczenia 5659 
PRAWO LOKALNE Lokalizacja inwestycji celu publicznego 6670 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów prawnych 3321 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie informacji publicznych 3092 
PRAWO LOKALNE Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3353 
PRAWO LOKALNE Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3165 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przetargi - nieruchomości 131071 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Wynajem lokali użytkowych 8706 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Obwieszczenia 5414 
PRZEJRZYSTA POLSKA Katalog usług 4219 
PRZEJRZYSTA POLSKA Kodeks Etyczny 2412 
PRZEJRZYSTA POLSKA Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2187 
PRZEJRZYSTA POLSKA Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy 2389 
PRZEJRZYSTA POLSKA Plan Rozwoju Lokalnego 2749 
PRZEJRZYSTA POLSKA Informator budżetowy dla mieszkańców 2394 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Nabory na stanowiska 22490 
ZAPOTRZEBOWANIE I NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy 12581 
  Ilość odwiedzin: 1057292